L O A D I N G

Δήλωση Απορρήτου

Η προστασία προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία για την εταιρεία μας. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το ισχύον Νομοθετικό Πλαίσιο.
Η παρούσα Δήλωση Απορρήτου της ΙΝΤΡΟΦΕΞ Α.Β.Ε.Ε., περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον σκοπό που τα συλλέγουμε, τον τρόπο που τα χρησιμοπουούμε και τα προστατεύουμε, καθώς και τα δικαιώματα που έχουν όσοι μας έχουν τα εμπιστευτεί.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, επεξεργαζόμαστε και διατηρούμε είναι ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας (διευθύνσεις, τηλέφωνα, e-mails) καθώς και αριθμούς μητρώων και ταυτοποίησης των συνεργατών τηε εταιρείας, που τους έχουν χορηγηθεί από Υπηρεσίες του Κράτους όπως ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και αριθμό ταυτότητας. Επίσης, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε βιογραφικά που λαμβάνουμε καθώς και ειδικά προσωπικά δεδομένα που είναι σχετικά με την δραστηριότητα της εταιρείας μας δεδομένου ότι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Γιατί τα χρειαζόμαστε – Σκοπός επεξεργασίας

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας που βρίσκεται στην διεύθυνση Θέμιδος 15, Αγ. Ιωάννης Ρέντης 182 33, Ελλάδα (http://www.introfex.gr)

Χρειαζόμαστε τα δεδομένα τα οποία συλλέγουμε για:

 • Για να επικοινωνούμε με τους συνεργάτες μας στο πλαίσιο της επιχειρηματικής μας συνεργασίας.
 • Για να ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους για τα προϊόντα μας.
 • Για τη συμμόρφωση της Εταιρείας προς έννομη υποχρέωσή της, όπως για παράδειγμα για λόγους συμμόρφωσης με την εργατική, ασφαλιστική, και φορολογική νομοθεσία.
 • Για σκοπούς έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία, με την προϋπόθεση ότι τα συμφέροντα ή/και τα θεμελιώδη δικαιώματά σας δεν υπερέχουν των έννομων αυτών συμφερόντων.
 • Για να ερευνήσουμε και να απαντήσουμε σε αναφορές ή περιστατικά που αφορούν την επιχείρησή μας.
 • Για άλλο ειδικό σκοπό που φροντίζουμε να γνωστοποιούμε όταν αποκτάμε προσωπικά δεδομένα.

Επεξεργαζόμαστε επίσης προσωπικά δεδομένα για να συμμορφωθούμε με τους νόμους και τους κανονισμούς καθώς και για να προστατεύσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας κατά τη συνεργασία μας με τις αρμόδιες Αρχές.

Στις περισσότερες περιπτώσεις διαχείρισης προσωπικών δεδομένων κοινοποιούμε γνωστοποιήσεις και λαμβάνουμε τις αντίστοιχες συναινέσεις.

Δεν λαμβάνουμε συναίνεση όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για:

 • την εκτέλεση σύμβασης
 • τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση της Εταιρείας μας
 • τη διαφύλαξη ζωτικού συμφέροντος σας ή άλλου φυσικού προσώπου
 • την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον
 • τους σκοπούς των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει η εταιρεία μας

 

Cookies

Η ΙΝΤΡΟΦΕΞ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών των δικτυακών της τόπων www.introfex.gr, www.millhouse.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Ειδικότερα, δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που ονομάζεται "cookies", για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στις ιστοσελίδες της ΙΝΤΡΟΦΕΞ. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων και των ιστοσελίδων της ΙΝΤΡΟΦΕΞ) μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο του, χωρίς να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ώστε να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή του μόλις επιστρέψει. Τα cookies δύνανται να συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας (τύπος φυλλομετρητή επισκέπτη, κ.α.) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του δικτυακού τόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους, αλλά και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας. 

Ορισμένα από τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι αυστηρώς απαραίτητα για την λειτουργία των ιστοσελίδων μας και δεν ζητείται η συγκατάθεσή σας να τοποθετηθούν στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. Τα συγκεκριμένα cookies είναι τα ακόλουθα:

Cookie Name

Description

Csrf 

Διατηρεί ένα διακριτικό συνόδου και παρέχει ασφάλεια σε αιτήσεις και υποβολές φόρμας. Αυτό το cookie διαρκεί 2 ώρες και στη συνέχεια διαγράφεται.

introfexsession

Διατηρεί τη διεύθυνση IP του χρήστη και μια λίστα με τους πόρους που έχει κατεβάσει ο χρήστης. Χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τον χρήστη να προσδιορίσει ποιοι πόροι έχουν κατεβάστεί. Αυτό το cookie διαρκεί 2 ώρες και στη συνέχεια διαγράφεται.

PHPSESSID

Διατηρεί ένα διακριτικό συνόδου και παρέχει ασφάλεια σε αιτήσεις και υποβολές φόρμας. Αυτό το cookie διαρκεί για τη διάρκεια της συνεδρίας και στη συνέχεια διαγράφεται.

qtrans_front_language

Κρατάει τη γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον ιστότοπο, έτσι ώστε ο χρήστης να μην χρειάζεται να επιλέγει τη γλώσσα κάθε φορά που επισκέπτεται τον ιστότοπο. Αυτό το cookie δεν λήγει.

 

Διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων σε Τρίτους

Τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε ενδεχομένως να διαβιβαστούν στους παρακάτω:

 • Στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στα Ασφαλιστικά Ταμεία, Δημόσιες Αρχές και τις Τράπεζες για την διενέργεια οικονομικών συναλλαγών
 • Σε εξωτερικούς συνεργάτες μας, παρόχους επαγγελματικών υπηρεσιών (π.χ. νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, ασφαλιστές).

Σε κάθε διαβίβαση, λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο, ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται να είναι τα ελάχιστα αναγκαία και ότι θα συντρέχουν πάντα οι προϋποθέσεις για νόμιμη, θεμιτή και διαφανή επεξεργασία τους.

Κατά τη χρήση των υπηρεσιών οποιουδήποτε τρίτου, εκτελούντος την επεξεργασία, η εταιρεία θα εξασφαλίσει ότι ο τρίτος θα παρέχει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν διαβιβάζονται δεδομένα σε Τρίτους εκτός Ελλάδος.

Χρονικό διάστημα διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη τους σκοπούς των δραστηριοτήτων επεξεργασίας και τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Μετά από αυτή την περίοδο, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστραφούν ή θα διαγραφούν χωρίς να είμαστε σε θέση να τα ανακτήσουμε.

Cookies

Η ΙΝΤΡΟΦΕΞ μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/ χρηστών των δικτυακών της τόπων www.introfex.gr, www.millhouse.gr χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων πρωτοκόλλου Internet (IP). Ειδικότερα, δύναται να αξιοποιεί τις δυνατότητες που παρέχονται μέσω του Google Analytics για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας της χρησιμοποιώντας την τεχνολογία που ονομάζεται "cookies", για την ενημέρωση και την εξυπηρέτηση διαφημιστικών μηνυμάτων με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιου στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο δεδομένων που μια ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης και της ιστοσελίδας της Εταιρείας) μπορεί να στείλει στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί το υποκείμενο, το οποίο μπορεί στη συνέχεια να αποθηκευθεί στο σκληρό δίσκο του, χωρίς να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του, ώστε να καταστεί εφικτή η αναγνώρισή του μόλις επιστρέψει. Τα cookies δύνανται να συλλέγουν πληροφορίες των επισκεπτών της ιστοσελίδας (τύπος φυλλομετρητή επισκέπτη, κ.α.) για τη διευκόλυνση της πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων του δικτυακού τόπου, καθώς και για στατιστικούς λόγους, αλλά και για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της ιστοσελίδας.

Ποια είναι τα δικαιώματά των ιδιοκτητών των προσωπικών δεδομένων;

Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται στη Νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Γενικού Κανονισμού, ως ιδιοκτήτες των προσωπικών δεδομένων έχετε τα εξής δικαιώματα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε αντίγραφο του συνόλου των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς, να ενημερωθείτε για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 15 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, και να διαπιστώσετε ότι τα δεδομένα σας υφίστανται νόμιμης επεξεργασίας.
 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση τυχόν ανακριβών ή μη ισχυόντων πλέον δεδομένων που σας αφορούν (π.χ. διεύθυνση οικίας).
 • Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη). Έχετε Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων που σας αφορούν, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις του άρθρου 17 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 18 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Δικαίωμα φορητότητας των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων τη δυνατότητα να ζητήσετε αφενός τη λήψη των δεδομένων σας στην μορφή που επιθυμείτε και αφετέρου τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον κάτι τέτοιο είναι τεχνικά εφικτό.
 • Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε, συνολικώς ή εν μέρει, στην επεξεργασία των δεδομένων σας στις περιπτώσεις και υπό τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στο άρθρο 21 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
 • Δικαίωμα αναίρεσης της συναίνεσης. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συναίνεσή σας χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση της συναίνεσης σας.

Έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα υπό την προϋπόθεση ότι δεν δεσμευόμαστε να πράξουμε διαφορετικά λόγω νομοθετικής ή κανονιστικής υποχρέωσης ή δικαστικής απόφασης.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω δικαιώματά σας ή να ασκήσετε ένα ή περισσότερα από τα δικαιώματα αυτά, επικοινωνήστε εγγράφως -μέσω αποστολής email- με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών δεδομένων (dataprotection@introfex.gr).

Έχουμε ορίσει Υπεύθυνο Ασφαλείας Πληροφοριών και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων την κυρία Καϊμακίδου.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να υποβάλλετε παράπονο για τον τρόπο που χειριστήκαμε τα προσωπικά σας δεδομένα, επικοινωνήστε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, στο e-mail dataprotection@introfex.gr. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών δεδομένων θα εξετάσει το παράπονό σας και θα συνεργαστεί μαζί σας για να επιλύσει το θέμα.

Εάν εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν έχουν αντιμετωπιστεί κατάλληλα σύμφωνα με το νόμο, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων (www.dpa.gr) και να υποβάλλετε κάποια καταγγελία.

Για την άρση της συγκατάθεσης σας, να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας και την διαγραφή τους από τα αρχεία μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail dataprotection@introfex.gr.

Μέτρα Ασφαλείας

Η Εταιρεία μας έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας προκειμένου να προστατεύσει τα προσωπικά δεδομένα έναντι οποιασδήποτε παραβίασης που μπορεί να οδηγήσει σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή τους, απώλεια ή μεταβολή τους, ή άνευ άδειας κοινολόγησή τους σε τρίτους.

Επιπλέον, περιορίζουμε την πρόσβαση στα απολύτως αναγκαία προσωπικά δεδομένα μόνον σε εκείνους τους εργαζόμενους ή συνεργάτες, οι οποίοι έχουν συγκεκριμένο επαγγελματικό λόγο να έχουν τέτοια πρόσβαση. Η πρόσβαση αυτή γίνεται με συγκεκριμένες και αναλυτικές οδηγίες και υπόκειται σε υποχρεώσεις τήρησης απορρήτου και εμπιστευτικότητας.

Η Εταιρεία μας έχει αναπτύξει Πολιτική σχετικά με την διαχείριση περιστατικών ασφαλείας η οποία αν απαιτηθεί, θα εφαρμοστεί προκειμένου να αντιμετωπιστούν τυχόν συμβάντα ασφαλείας ή παραβίασης δεδομένων. Εάν τυχόν λάβει χώρα τέτοιο περιστατικό, κι εφόσον συντρέχουν οι εκ του νόμου προϋποθέσεις, θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες ενημερώσεις/γνωστοποιήσεις προς την αρμόδια εποπτική αρχή και τα εμπλεκόμενα υποκείμενα προσωπικών δεδομένων θα ενημερωθούν εγκαίρως και αναλυτικά.

Τροποποιήσεις της Δήλωσης Απορρήτου

Στην περίπτωση που η παρούσα Δήλωση τροποποιηθεί, μπορείτε να ενημερωθείτε μέσω σχετικής ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Εταιρείας μας www.introfex.gr, όπου θα μπορείτε να βρείτε και την αναθεωρημένη Δήλωση Απορρήτου.